SUBSIDIE VOOR HET ISOLEREN

Bent u eigenaar én bewoner van uw woning? Dan kunt u in aanmerking komen voor de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH). Voorwaarde is dat u 2 of meer energiebesparende maatregelen heeft uitgevoerd en betaald.

Huiseigenaren worden gestimuleerd om ondanks dat het een onzekere tijd is, de beslissing om hun huis te verduurzamen niet uit te stellen. Daarom wordt de regeling Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH-regeling) die gericht is op isolatie verruimd. In plaats van 20% van de kosten wordt van 1 juni tot en met 31 december 2020 30% van de kosten vergoed.

 

 

Bereken zelf hoeveel subsidie u kunt krijgen!

Spouwmuurisolatie met EPS parels

De energiebesparende maatregelen waaruit u kunt kiezen, zijn:

  • spouwmuurisolatie: het isoleren van bestaande spouwmuren in de thermische schil
  • dakisolatie: het isoleren van het bestaande dak in de thermische schil, of van de bestaande zolder- of vlieringvloer (als de zolder onverwarmd is)
  • vloerisolatie en/of bodemisolatie: het isoleren van de bestaande vloer en/of de bestaande bodem in de thermische schil
  • gevelisolatie: het isoleren van de bestaande binnen- en buitengevel met isolatiemateriaal
  • hoogrendementsglas: het vervangen van glas in de thermische schil door HR++ glas of door triple-glas

Let op: Als u triple-glas neemt, dan moet dit altijd in combinatie met het vervangen van het kozijn door een isolerend kozijn. Hoogrendementsglas mag in het kozijn gecombineerd worden met panelen met dezelfde U-waarde.

 

Oppervlakte-eis per woningtype

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet uw woning een minimale oppervlakte hebben. In onderstaande tabel vindt u die minimale oppervlakte per woningtype en de subsidie die u per vierkante meter kunt krijgen.

Minimale oppervlakte-eis per woningtype

Isolatiemaatregel Vrijstaande woningen Hoekwoningen/Twee-onder-een-kapwoningen Tussenwoningen Etagewoningen Subsidie per m2
           
Spouwmuur 50 m2 33 m2 15 m2 13m2 € 5
Dak 57 m2 38 m2 31 m2 15 m2 € 20
Zolder- of vlieringvloer 57 m2 38 m2 31 m2 15 m2 € 5
Gevel 55 m2 40 m2 18 m2 13 m2 € 25
Vloer 44 m2 32 m2 27 m2 20 m2 € 7
Bodem (eventueel gecombineerd met vloerisolatie) 44 m2 32 m2 27 m2 20 m2 € 4
HR++ glas 15 m2 12 m2 10 m2 8 m2 € 35
Triple-glas in combinatie met (nieuw) isolerend kozijn 15 m2 12 m2 10 m2 8 m2 € 100
Panelen in combinatie met HR++ glas 15 m2 12 m2 10 m2 8 m2 € 15
Panelen in combinatie met triple-glas en (nieuw) isolerend kozijn 15 m2 12 m2

Wat mogen wij voor u Isoleren?

Minimale isolatiewaarden

U kunt alleen subsidie krijgen voor maatregelen met een aanzienlijke isolatiewaarde. In onderstaande tabel vindt u de minimale isolatiewaarde per maatregel.

Isolatiemaatregel Isolatiewaarde
   
Spouwmuur minimale Rd-waarde 1,1 [m2 K/W]
Dak minimale Rd-waarde 3,5 [m2 K/W]
Zolder- of vlieringvloer minimale Rd-waarde 3,5 [m2 K/W]
Gevel minimale Rd-waarde 3,5 [m2 K/W]
Vloer minimale Rd-waarde 3,5 [m2 K/W]
Bodem (eventueel gecombineerd met vloerisolatie) minimale Rd-waarde 3,5 [m2 K/W]
HR++ glas maximale U-waarde 1,2 [W/m2K]
Triple-glas gecombineerd met (nieuw) isolerend kozijn Triple-glas maximale U-waarde 0,7 [W/m2K]
Kozijnen maximale U-waarde 1,5 [W/m2K]
Panelen in combinatie met HR ++ glas maximale U-waarde 1,2 [W/m2K]
Panelen in combinatie met triple-glas maximale U-waarde 0,7 [W/m2K]

Alle officiële regels omtrent het aanvragen van subsidies ten behoeve van uw isolatie project staan beschreven in de Staatscourant